Рисуване и размазване със сух пастел и пръсти

Техниката сух пастел се използва от както човек въобще е проявил креативност. Пастелът се държи в ръка и се полага директно върху повърхността, най-често с пръсти. Този пряк досег дава изключителна сила на изказа на твореца. Директната връзка с това рисувателно средство израства в свобода и стихийност, които правят творбата изключителен израз на душевността на художника.

Заповядайте при нас да творим заедно -